Röntgen- en Echoruimte

 

Als we een Röntgenfoto moeten maken van uw dier, gebeurt dat hier. Ook als dat onder narcose moet is dat geen probleem. Ons gasnarcose-apparaat met bewaking en extra zuurstof is verrijdbaar en kan dus ook hier staan.

Wij mogen ook officiële HD en ED foto’s maken voor de Raad van Beheer (vroeger de Hirschfeld stichting).

Zowel de ruimte als het apparaat, voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. De ruimte is zo gemaakt en ingericht dat er geen straling buiten de ruimte kan komen. Dit wordt ook regelmatig gecontroleerd met speciale apparatuur. De toegang tot de ruimte is streng beveiligd. Op de deuren zitten speciale waarschuwingsstickers. Als het apparaat in werking is, brandt er naast de deuren ook nog een rode lamp. Daarnaast zit er een beveiliging op de deuren. Als deze niet gesloten zijn, klinkt er een geluidsignaal en kan het apparaat niet werken. Iemand die per ongeluk de ruimte binnen komt kan dus nooit worden blootgesteld aan Röntgenstraling. Om Röntgenfoto’s te kunnen maken zijn van oudsher ontwikkelaar en fixeermiddel nodig. Deze stoffen zijn heel slecht voor het milieu, het is zeer giftig chemisch afval. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een digitaal röntgenapparaat te nemen. Wij hebben daardoor geen chemisch afval en de kwaliteit van de foto’s is beter!

In deze ruimte doen we ook Echo-onderzoeken, omdat deze ruimte te verduisteren is. Om Echo-beelden goed te kunnen zien moet de ruimte er omheen namelijk donker zijn.