Algemene voorwaarden

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.
Deze zijn in te zien en te verkrijgen op de kliniek. U kunt ze hier ook downloaden.

Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder nummer: 51665980

Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden.

 

Privacy Verklaring

In deze Privacy Verklaring informeren wij u hoe Dierenkliniek herten omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Informatie van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Dierenkliniek Herten geen controle heeft. Deze Privacy verklaring heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.

Actief verstrekte informatie:

Op deze website kan u gevraagd worden om voor een specifiek doel, zoals het aanvragen van informatie of het achterlaten van een bericht, persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en telefoonnummer. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze ingeeft.

Passief verstrekte informatie:

Wanneer u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘IP-adres’ van uw computer, het besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt. Voor zover Dierenkliniek Herten dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt.

Uiteraard heeft onze website een SSL-certificaat. Dat betekent dat het een veilige, vertrouwde website is.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Voor identificatie van u en uw huisdier(en), het vastleggen van ons handelen en communicatie met u.

Om een klantenkaart aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met de klantenkaart kunnen we bijhouden welke diensten we aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail. U kunt ons bij inschrijving of in een later stadium laten weten of u onze nieuwsbrief al of niet wilt ontvangen.

Aan deze klantenkaart voegen we de patiëntenkaart(en) van uw huisdier(en) toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw huisdier bij en houden we bij welke medicatie er is voorgeschreven en welke (dieet)voeding uw dier gebruikt.

Ook moeten we uw financiële geschiedenis bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren.

Welke gegevens vragen we van u?

Voor het aanmaken van een klantenkaart leggen we vast:

Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s) waarop we u kunnen bereiken en uw E-mailadres.

Van uw huisdier(en) leggen we vast:

Naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer/tatoeage (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en een eventuele huisdierverzekering.

Moet u deze gegevens aan ons geven?

Er is geen verplichting om uw gegevens aan ons te geven. Maar zonder deze gegevens kunnen we u helaas niet helpen.

-De wetgever verplicht ons dossier te houden over de (ziekte)geschiedenis van uw huisdier(en).

-Deze gegevens worden opgeslagen in onze praktijk managementsoftware. Ze worden uitsluitend gebruikt voor bovenbeschreven doelen.

-In verband met andere wet- en regelgeving mogen klantgegevens in een eerder stadium niet verwijderd worden. Wel kunnen deze gegevens binnen deze 7 jaar op inactief worden gezet. Klantgegevens kunnen worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet meer actief zijn.

-Met het afgeven van bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en minimaal 7 jaar te bewaren.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Ja, wij werken samen met een aantal partijen:

Onze praktijk managementsoftware is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.

Uw NAW en de gegevens van uw dier(en) worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria en specialisten als we onderzoeksmateriaal van uw dier opsturen ter beoordeling/onderzoek. Ook geven we uw NAW gegevens en de gegevens van uw dier(en)  door aan een humane apotheek/ farmaceuten, als we speciaal voor uw dier medicijnen moeten aanvragen.

Als uw huisdier verzekerd is, kan uw verzekering bij ons gegevens uit de patiëntenkaart opvragen. Mocht uw huisdier onverhoopt overlijden dan geven wij de benodigde gegevens door aan het huisdiercrematorium.

Indien wij uw huisdier doorverwijzen naar een veterinair specialist sturen we uw klantgegevens en de patiëntgegevens van uw dier(en) naar hen door. Al gaat doorverwijzing uiteraard in overleg met u.

Bij het op uw verzoek plaatsen van een ID-chip bij uw dier(en) geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij een door de overheid aangewezen databank voor gezelschapsdieren.

Indien we, in uw opdracht, van uw huisdier officiële Röntgenfoto’s maken of ander voor fokdieren verplichte onderzoeken, geven we deze gegevens door aan de Raad van Beheer.

In het kader van de continuïteit van zorg kunnen ook onze collegae uit de waarneem-/dienstengroep informatie krijgen over (een deel van) de patiëntgegevens.

Vanwege onze financieel administratieve verplichtingen, heeft ook onze boekhouder/belastingadviseur toegang tot die gegevens van u die daarvoor nodig zijn.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, dat houdt in dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG-richtlijnen te werken.

Voor alle bovengenoemde zaken geeft u toestemming door zich bij ons in te schrijven.

Zijn uw gegevens veilig?

Wij zorgen voor beveiliging van uw gegevens op verschillende manieren:

Communicatie met de server waar onze software op draait gaat via een beveiligde verbinding, IP gecontroleerd en is uitsluitend toegankelijk voor onze medewerkers met behulp van wachtwoorden. Deze wachtwoorden zijn persoonsgebonden en worden ook als zodanig geregistreerd. De wachtwoordeigenaren hebben geheimhoudingsplicht.

Gegevens doorsturen naar een andere partij (bijvoorbeeld ook een andere dierenartspraktijk!), doen wij alléén na uw toestemming. Deze gegevens geven wij dus NIET door op aanvraag van iemand anders dan uzelf (dus ook niet door een andere dierenartspraktijk).

Het blijven uw gegevens!

U heeft ten alle tijden (na identiteitscontrole) het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw NAW-gegevens te laten corrigeren.

Zoals eerder genoemd:

Klantgegevens kunnen worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet meer actief zijn. In verband met andere wet- en regelgeving mogen we klant- en patiëntgegevens in een eerder stadium niet verwijderen. Wel kunnen deze gegevens binnen deze 7 jaar op ‘inactief’ worden gezet.

Gegevens uit de patiëntenkaart zijn door ons volgens wettelijk regels te registreren medische gegevens en kunnen niet door u gewijzigd worden.