Algemene voorwaarden

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.
Deze zijn in te zien en te verkrijgen op de kliniek. U kunt ze hier ook downloaden.

Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder nummer: 51665980

Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden.

 

hangt te drogen midden